Organizacja eventów w branży finansowej w dobie pandemii
Biznes Klaudia Mrozowska - 19-10-2020

Organizacja eventów w branży finansowej w dobie pandemii

Pandemia spowodowała ogromny chaos w każdym sektorze zawodowym, także i w finansowym. Wiele korporacji zdecydowało się przejść na zmianę formy pracy na zdalną. Brak możliwości organizowania konferencji finansowych na dużą skalę (takich jak np. konferencje w Krakowie) spowodowało pojawienie się alternatywy w postaci polskiego programu Eventory. To idealne narzędzie do spotkań online. Skorzystały z niego znane w Polsce banki takie jak mBank czy BNP Paribas Bank Polska.

Wysoki koszt tradycyjnych eventów – np. konferencje w Krakowie

Organizowanie konferencji jest sporym wydatkiem dla organizatorów. Mimo to z roku na rok podejmowane były decyzje o ich terminach, gdyż pełnią one dużą rolę marketingową dla globalnie działających korporacji bankowych. Przykładem mogą być corocznie organizowane konferencje w Krakowie, które zawsze odbijają się dużym echem w środowisku finansowym. Organizowanie skutecznych imprez branżowych zmniejsza rotację w zespole, dopina wszystkie umowy i projekty w terminie. Korporacje bankowe chcą osiągnąć stopień mistrzowski. Stąd elektroniczna ich alternatywa musiała również spełniać najbardziej wymagające kryteria. Eventory jest doskonałym do tego narzędziem, dzięki któremu organizacja przebiega na najwyższym poziomie, podobnie rzecz się ma z monitorowaniem i mierzeniem eventów. Jakość tą potwierdza zaufanie znanych banków takich jak: mBank, BNP Paribas Polska czy Santander.

Organizacja eventów w branży finansowej w dobie pandemii

Eventory obniża koszty, gwarantując lepsze skutki

Korzystanie z platformy Eventory sprawia, że planowanie wydarzeń jeszcze nigdy dotąd nie było tak łatwe, a ich koszty tak niskie. Za jej pośrednictwem można nawiązać znacznie lepsze relacje, aniżeli podczas tradycyjnych konferencji, gdyż poziom zaangażowania uczestników takich eventów jest znacznie wyższy. Zastosowanie tego typu technologii daje poczucie bezpieczeństwa osobom, które są odpowiedzialne za organizację wydarzenia. Ma możliwość dokonania weryfikacji postępów w jego realizacji. Nie jest zmuszony do ponownego kopiowania, przenoszenia danych, co sprawia, że łatwiej mu dokonać pomiaru osiągniętych celów i zwrotu z inwestycji.

E-eventy rantunkiem dla HR i marketingu

Pandemia COVID-19 sprawiła, że konferencje branżowe zmieniły tylko miejsce, z tradycyjnych sal konferencyjnych na pokoje online. Alternatywa w ich postaci pozwala na zachowanie potrzeb i celów, wynikających z organizacji eventów dla branży finansowej. Trend ten nie tylko został wprowadzony w naszym kraju, ale i na całym świecie. Przykładem mogą być Stany Zjednoczone gdzie w słynnych amerykańskich bankach wprowadzono zdalne spotkania z psychologami czy trenerami dla osób w nich zatrudnionych. Koronawirus spowodował zmianę sposobu pracy, za czym wyniknęła konieczność zmian narzędzi jakie dotychczas służyły do zarządzania, mierzenia czy polepszenia komfortu pracy. Trzeba pamiętać, by przy tego typu eventach dbać o zaangażowanie osób biorących w nich udział, by móc stworzyć im okazję do zadawania pytań oraz zebrania feedbacku. Panel dyskusyjny jest nieodłącznym elementem każdej tradycyjnej konferencji, stąd należy o nim pamiętać także w przypadku e-eventów.