Dlaczego smog jest tak szkodliwy?
Zdrowie Anna Jarmuż - 06-04-2020

Dlaczego smog jest tak szkodliwy?

Nazwa bardzo szkodliwego zjawiska smogu pochodzi od angielskich słów oznaczających mgłę i dym, trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ taka właśnie mieszanka stanowi truciznę dla ludzkiego układu oddechowego. Powstaje w sposób nienaturalny, na skutek często świadomych działań człowieka, który nic sobie nie robi ze skali zagrożenia, które wywołuje przez swoje nieodpowiedzialne postępowanie. Pomocne przy powstawaniu smogu są również bezwietrzne aury, co sprzyja utrzymywaniu się zjawiska w powietrzu przez dłuższy czas.

Rodzaje smogu i przyczyny jego występowania

Ze względu na miejsce i warunki sprzyjające się tworzeniu smogu, dzieli się go na dwa rodzaje: pierwszym typem jest Los Angeles, natomiast drugim – londyński. Pierwszy z wymienionych tworzy się najczęściej w klimacie tropikalnym, w najcieplejszych porach roku. Drugi dotyka mieszkańców klimatu umiarkowanego, w okresie od listopada do stycznia, w niektórych sprzyjających warunkach, trwa to nawet do marca. To co odróżnia od siebie dwa wspomniane rodzaje smogów to również ich skład, w przypadku Los Angeles są to głównie gazy w połączeniu z tlenkami węgla, azotów i węglowodorów. Smog londyński zawiera w sobie pyłki różnego pochodzenia, tlenki siarki, azotu, węgla oraz sadzę – co czyni go nadmierni szkodliwym dla ludzi. Główną przyczyną powstawania smogu jest mieszanie się ze sobą spalin emitowanych z pojazdów mechanicznych i tymi, które powstają na skutek palenia niedozwolonymi substancjami. W połączeniu z pozostałymi zanieczyszczeniami, powstaje trucizna, która powoduje wiele schorzeń układu oddechowego. Zagrożenie smogiem jest znacznie wyższe w przypadku miejscowości położonych w kotlinach, gdyż nawet działanie wiatru nie sprzyja tam rozpraszaniu się zjawiska. W Polsce występuję niestety oba rodzaje smogu, co jest smutną informacją.

Dlaczego smog jest tak szkodliwy?

Jakie skutki niesie za sobą smog?

smog w naszym kraju jest niestety widoczny gołym okiem, przybiera postać dymu unoszącego się nad wieloma miastami, zwłaszcza w bezwietrzne dni. Zalega w powietrzu, powodując, że odbierany jest dostęp do świeżego powietrza, wpływa to na wydolność płuc, gdyż ciężko oddychać takim zanieczyszczeniem. Skutki smogu nie kończą się na braku komfortu, lecz prowadzi on również do zwiększenia liczby zapadalności na różne schorzenia. Zalicza się do nich między innymi liczne alergie, znaczne obciążenie i osłabienie odporności całego organizmu na infekcje, choroby nowotworowe i układu krwionośnego. Ponadto warto wziąć pod uwagę, że występowanie smogu ma negatywny wpływ na jakość spożywanego pożywienie, na przykład mięsa, owoców, czy warzyw. Odpowiadają one za dostarczanie do organizmu najbardziej potrzebnych składników odżywczych, a ich brak również prowadzi do występowania wielu dolegliwości. Niektóre skutki utrzymywania się smogu w powietrzu odczuwa się od razu, inne natomiast prowadzą do spustoszeń w organizmie przez kilka lat. Zjawisko to, niezależnie od rodzaju może doprowadzić do opłakanych skutków długotrwałego wpływu na zdrowie i życie ludzi, dlatego należy robić wszystko, by nie dopuścić do większej tragedii.