Nowa strategia rozwoju Wielkopolski
Biznes Patryk K. - 31-01-2020

Nowa strategia rozwoju Wielkopolski

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego została przyjęta przez Sejmik podczas poniedziałkowej sesji. Strategia będzie obejmowała rozwój do roku 2030, na jej podstawie zostanie przygotowany Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny dla perspektywy finansowej po 2020 roku.

Jak wyglądało przygotowanie dokumentu?

Strategia rozwoju to bardzo ważny dokument planistyczny, prace nad jego przygotowaniem trwały blisko 2 lata. W tworzeniu strategii aktywny udział mieli mieszkańcy całego województwa wielkopolskiego. Swoje projekty zgłaszali między innymi: przedsiębiorcy, studenci, przedstawiciele świta nauki i seniorzy. W sumie wpłynęło 1300 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 46 mld zł.

Założenia zawarte w strategii rozwoju.

Zgodnie z założeniami strategii Wielkopolska ma być w przyszłości spójnym regionem, który zapewni swoim mieszkańcom bardzo korzystne warunki życia i wypoczynku. Na terenie Wielkopolski ma funkcjonować silna i przede wszystkim nowoczesna gospodarka. W strategii zostały opisane 4 główne cele. Są to:

  1. wzrost gospodarczy,
  2. rozwój społeczny,
  3. rozwój infrastruktury, ale z uwzględnieniem środowiska przyrodniczego,
  4. skuteczne i sprawne zarządzanie regionem.

Głównymi priorytetami Strategii 2030 są również: ochrona klimatu, innowacje czy też walka z zanieczyszczeniem powietrza przez smog.

Nowa strategia rozwoju Wielkopolski

Szanse i zagrożenia związane z realizacją Strategii 2030.

To, które z postulatów strategii uda się pomyślnie zrealizować, będzie zależne w dużym stopniu od ilości uzyskanych unijnych środków pieniężnych w ramach nowej perspektywy na lata 2021- 2027. Sygnał otrzymywane z Brukseli nie są jednak zbyt dobre, ponieważ szacuje się, że nasz kraj może otrzymać nawet do 20 mld zł mniej niż w obecnej perspektywie. Wielkopolska będzie zakwalifikowana do tak zwanych regionów przejściowych co oznacza, że otrzyma mniejszą pomoc finansową od UE. Tak więc, aby zrealizować wszystkie przyjęte cele należy poszukać nowych źródeł finansowania, mogą to być np. środki pochodzące z budżetu państwa lub instrumentów zwrotnych.