Co powinien zawierać projekt budowlany domu?
Biznes Anna Jarmuż - 18-05-2020

Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Budowa własnego domu oznacza dla przyszłych właścicieli szereg formalności. Sporo dokumentów można załatwić niemal od ręki, lecz jest kilka kwestii, które muszą być wykonane w odpowiedniej kolejności. I tak, zanim wydane zostanie pozwolenie na budowę, przyszli mieszkańcy muszą uzyskać odpowiedni projekt. To, czy uzyska on zgodę na budowę, zależy od zgodności parametrów domu z aktualnymi wymogami. Co zatem powinno znaleźć się w projekcie domu?

Dokument w twardej oprawie

Przygotowanie projektu domu to szereg czynności, z którymi każdego dnia mierzą się architekci. Gotowy projekt musi być przygotowany w odpowiedniej formie, aby mógł on zyskać pozwolenie na realizację. Parametry projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Wśród wytycznych należy wymienić między innymi fakt, że projekt powinien być wykonany w czterech egzemplarzach, zachowany w formacie A4 i obłożony w twardą oprawę. W treści obowiązkowo musi znaleźć się projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu. Wśród wielu szczegółów nie może zabraknąć danych wskazujących na usytuowanie budynku, numerów działek ewidencyjnych, danych inwestora, firmy deweloperskiej czy biura projektowego.

Projekt architektoniczno-budowlany

Ta część projektu przybiera formę zarówno rysunkową, jak i opisową. Pierwsza postać projektu powinna zawierać rysunki fundamentów, dachu, więźby dachowej, wszystkich kondygnacji, a także istotne miejsca w budynku przedstawione w przekroju poprzecznym i podłużnym. Równie ważne są rysunki poszczególnych instalacji (wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, grzewczej), które należy przedstawić w odpowiedniej skali.

Część opisowa zawiera dogłębną charakterystykę wszelkich rozwiązań konstrukcyjnych oraz instalacyjnych. W tej części ujmuje się także charakterystykę energetyczną obiektu z uwzględnieniem izolacyjności termicznej. Na tym etapie zazwyczaj rozpoczynają się konsultacje z inwestorami, którzy wspólnie z fachowcami określają poszczególne parametry termiczne, takie jak ocieplenie ścian działowych, elewacji czy dachu. Osobom chcącym samodzielnie zgłębić temat poleca się artykuły w serwisie housemodern.pl, poświęconym kwestiom technicznym domu.

Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt taki należy wykonać wyłącznie w oparciu o posiadaną dokumentację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do uzyskania w urzędzie). Przygotowany projekt powinien zawierać rysunek przedstawiający całkowite wymiary działki wraz z usytuowaniem obiektu i podaniem jego odległości od granic działki. Budynek powinien mieć dokładnie oznaczone wymiary zewnętrzne ze wskazaniem dojścia i dojazdu do niego, nie wolno pomijać również umiejscowienia pojemników na odpady stałe oraz wszelkich przyłączy (wodnych, energetycznych, gazowych czy kanalizacyjnych).

Gotowy projekt budowlany jest obszernym dokumentem – zawiera opisy oraz rysunki. Należy więc zadbać o to, by treści były czytelne i spójne, ponieważ projekt stanowi podstawę do wykonywania wszelkich prac budowlanych.