Aktualne normy smogu.
Zdrowie Patryk K. - 31-01-2020

Aktualne normy smogu.

Jakość powietrza w Poznaniu ma duży wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Warto wiec codziennie kontrolować poziom zanieczyszczeń. Aby wiedzieć, kiedy można wyjść na spacer, a kiedy lepiej zostać w domu, należy znać podstawowe normy jakości powietrza w Polsce.

Jakie są dopuszczalne normy jakości powietrza w Polsce?

Dopuszczalne normy jakości powietrza w Polsce zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Aktualnie obowiązuje normy przedstawiają się następująco:

  • 2.5- norma roczna wynosi 25 µg/m³, norma dobowa wynosi 25 µg/m³,
  • PM10- norma roczna wynosi 40 µg/m³, norma dobowa wynosi 50 µg/m³. W tym przypadku ważne jest również to, aby norma dobowa nie była przekroczona częściej niż przez 35 dni w roku.

Pył PM2.5 to najbardziej szkodliwe zanieczyszczenie atmosferyczne, jakie występuje w powietrzu. Wdychanie pyłu PM2.5 bardzo negatywnie wpływa na ludzkie zdrowie, ponieważ jego cząsteczki są tak niewielkie, że bez problemu mogą przeniknąć przez pęcherzyki płucne do krwioobiegu. Oddychanie powietrzem zanieczyszczonym przez ten rodzaj pyłu zwiększa ryzyko pojawienia się zawału, arytmii, chorób układu krwionośnego i oddechowego. Nawet krótkotrwały kontakt z wysokim PM2.5 jest szkodliwy.

Pył PM10 to natomiast pyły, które powstają głównie na skutek spalania paliw stałych i ciekłych. Pył ten ma negatywny wpływ na zdrowie, ponieważ może zawierać toksyczne substancje.

Pomiary jakości powietrza w Poznaniu.

W dniu 31.01.2020 roku poziom pyłów PM2.5 i PM10 był w normie, co oznacza, że jakość powietrza była bezpieczna dla naszego zdrowia. W tym dniu wskaźniki kształtowały się następująco:

  • Skażenie PM2.5- 4 µg/m³,
  • Skażenie PM10- 9 µg/m³.

Co ważne uśredniona jakość powietrza również była na dobrym poziomie i wynosiła: 3 µg/m³ dla PM2.5 oraz 8 µg/m³ dla PM10.

Aktualne normy smogu.

Warto pamiętać, że smog to bardzo niebezpieczne zjawisko, według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z powodu smogu w 2016 roku w Polsce umarło 19 tys. mieszkańców. Wszystkie miasta w naszym kraju, co roku wydają coraz więcej środków na działania związane z ochroną środowiska, ale szacuje się, że 52% smogu w Polsce to skutek tak zwanej niskiej emisji (palenie w piecach paliwem niskiej jakości).