Coach studia podyplomowe – co warto wiedzieć?
Nauka i Edukacja Anna Kalata - 10-06-2021

Coach studia podyplomowe – co warto wiedzieć?

Jednym z kierunków studiów jakie można podjąć na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie jest coach studia podyplomowe. Kierunek Coach i Trener jednocześnie przygotowuje do pełnienia dwóch ról zawodowych – coacha i trenera. Słuchacze tych studiów dokładnie zapoznają się ze specyfiką tych dwóch profesji, ich części wspólnych oraz tych różniących się. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tej drogi kształcenia?

Coach i trener – podstawowe informacje o studiach

Program coach studia podyplomowe podzielony jest na dwie części. Jedną z nich jest ta coachingowa, która skupia się na rozwijaniu Kluczowych Kompetencji Coacha zgodnie ze standardami International Coach Federation (ICF). Druga z nich to część trenerska, która rozwija kompleksowo kompetencje trenerskie związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz ewaluacją szkoleń. Jak można się spodziewać zagadnienia coachingowe wykładane są przez doświadczonych i praktykujących coachów, a tematy trenerskie prowadzone są przez wyspecjalizowanych trenerów.

Coach studia podyplomowe – co warto wiedzieć?

Coach i trener – szczegółowe dane na temat studiów podyplomowych

Głównym celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności coachingowych jak i tych trenerskich. Słuchacze tych studiów mają możliwość prowadzenia sesji coachingowych w czasie zajęć oraz poza zajęciami, a także przygotowują kompletny projekt 8-mio godzinnego szkolenia. Studia stwarzają okazję do bezpośredniej współpracy z klientami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi w procesie opracowania i realizacji projektu szkoleniowego.  Zajęcia są prowadzone w interaktywnej i angażującej formie poprzez stosowanie takich metod jak studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, praca z kamerą, zadanie indywidualne i zespołowe, demonstracje i gry szkoleniowe firm Mindlab czy Pracowni Gier Szkoleniowych. W trakcie studiów ma miejsce praktyka prowadzenia sesji coachingowych z uzyskiwaniem informacji zwrotnych, w tym także możliwość uzyskania pisemnej informacji zwrotnej od superwizora dotyczącej 3 sesji. Zaliczenia mają formę praktyczną, w ramach których słuchacze opracowują projekt szkolenia oraz przeprowadzają sesję coachingową. Program studiów składa się z 200 godzin zajęć dydaktycznych oraz dodatkowego czasu poza zajęciami na praktykowanie prowadzenia sesji coachingowych i przygotowanie projektu szkoleniowego. W programie zawarte są również zagadnienia związane z przygotowaniem i prowadzeniem interaktywnych szkoleń on-line oraz prowadzenia sesji coachingowych on-line.

Cel studiów

Absolwenci studiów podyplomowych Coach u trener – partner w rozwoju dają możliwość dodatkowej praktyki coachingowej z realnym klientem, dają możliwość realizacji projektu szkoleniowego dla zewnętrznych grup szkoleniowych, który polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przygotowanego przez siebie szkolenia dla klientów zewnętrznych. Zapewnia praktykę trenerską w ramach wewnętrznych wydarzeń na Uczelni.

Na koniec studiów otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zatwierdzone ministerialnie poświadczające kompetencje w zakresie coachingu i prowadzenia szkoleń oraz dla chętnych zaświadczenie o ukończeniu programu ACSTH.